You are here:  / Artykuły / Nowości / Porady / Teksty / Wpisy / Egzekucje komornicze

Egzekucje komornicze

Komornik- czy jest się czego bać?
Postać komornika większości z nas kojarzy się tylko i wyłącznie z problemami, ale czy ta postać jest faktycznie tak przerażająca? Strach często rodzi się z niewiedzy, dlatego warto przybliżyć temat egzekucji komorniczych, aby mieć świadomość, czego można się spodziewać.
Egzekucje komornicze są niczym innym, jak zajęciem majątku dłużnika. Komornik może to zrobić na wiele sposobów. Może zająć nieruchomość, ruchomość, może również kwotę potrzebną na spłatę długu co miesiąc odprowadzać z naszej wypłaty czy emerytury do momentu, aż nie pokryje całego zadłużenia, odsetek i kosztów sądowych oraz egzekucyjnych. Może to trwać latami, a spadek po śmierci może również przejść na kolejne pokolenia. W takiej sytuacji spadkobierca może po prostu zrzec się spadku lub go odrzucić. Ważnym aspektem jest to, że komornik nie może zabrać nam przedmiotów i pieniędzy chronionych prawnie. Nie może zabrać przedmiotów potrzebnych do życia, świadczeń, alimentów ani zasiłków dla opiekunów.
Cały proces egzekucji jest rozpoczynany na wniosek wierzyciela, czyli osoby lub instytucji, u której dług został zaciągnięty, a komornik jest tylko organem wykonawczym, a więc jeżeli wierzyciel takiego wniosku nie złoży w ciągu 10 lat, sprawa podlega przedawnieniu i żadnej egzekucji nie możemy się spodziewać.